top of page

הרשמה לקורס

ההרשמה לקורס תתבצע אך ורק לאחר תשלום דרך קישור הרשמה שישלח אליכם או דרך האתר בעלות של 500 שקלים

דמי ההרשמה יקוזזו מסך התשלום בעת התשלום המלא, דמי ההרשמה המלאים יבוצעו כשבועיים לקראת פתיחת הקורס.

פתיחת הקורס מובטחות לאחר רישום של מספר נרשמים מינימלי של משתתפים אשר נקבע בנפרד בכל קורס.
במקרה של דחיית פעילות מצד  camoflash  עקב מעורבות של כוח עליון (תנאיי מזג אויר, אילוץ של ספק צד ג', מחלה, בידוד, סגר וכד') יוצע למשתתפים תאריך חלופי לפעילות וכל התנאים יחולו עליו כאילו הוא היה התאריך המקורי.
במקרה של דחיית הפעילות מטעם camoflash   ובמידה ומי מהמשתתפים יבחר לקבל החזר, יבוצע ההחזר בקיזוז דמי טיפול ורישום ע"ס 100 ש"ח.


במקרה של ביטול מוחלט של הפעילות מצד camoflash – ינתן החזר מלא לכל התשלום שהועבר ע"י המשתתף.
 

.

אופן התשלום בכרטיס אשראי בלבד , ניתן לחלק ל עד 4 תשלומים 

התשלום

ביטול דחייה של הנרשם עד 14 ימי עסקים לפני מועד קיום הקורס החזר מלא למעט דמי הרשמה

ביטול / דחייה

ביטול או דחייה של הנרשם מ 7 ימי עסקים לפני מועד קיום הקורס יחייב את  כרטיס האשראי ב 50% מעלות הקורס

ביטול /דחייה 

ביטול השתתפות מ 4 ימי עסקים לפני מועד קיום הקורס יחייב את כרטיס האשראי בעלות מלאה של הקורס

לא יוחזר תשלום לאחר פתיחת  קורס, למי שלא נכח בחלק מהמפגשים לא יוחזרו התשלומים

ביטול סופי

bottom of page